Korrelation är ett statistiskt mått på sambandet mellan två saker, i vårt fall två fonder. Om korrelationen är hög betyder det att fondernas upp- och nedgångar är mycket lika varandra, vid 100% korrelation är de exakt lika. Det kan vara viktigt att förstå att en korrelation på t.ex. 95%, kan betyda att fonderna skiljer sig lite åt varje dag (exempelvis på grund av avgifter), men det kan också betyda att fonderna skiljer sig mycket åt under ett fåtal dagar. 

Nedan är ett exempel på 99,31% korrelation. 

Även om 90% korrelation låter mycket kan innebära betydande skillnader över ett år som i detta exempel visar.

Njorda utvärderar dagligen korrelationen mellan olika fonder för att hitta vilka fonder som utvecklas på liknande sätt. Vi använder "machine learning" för att med hjälp av korrelationen och andra faktorer hitta fondalternativ med hög korrelation. 

Korrelationen ger ett verkligt historiskt samband mellan fonder, medan den kategorisering som vanligen används endast visar hur fonden är tänkt att placera framöver. Det kan exempelvis vara svårt att förstå hur lika eller olika två nordenfonder är, trots att de enligt mål- och placeringsinriktning i faktabladen verkar lika. 

Det är viktigt att ha i åtanke att historisk korrelation är inte en garanti för framtida korrelation.

Om du har fler funderingar så finns det bra förklaringar av korrelation på Wikipedia och Investopedia.

Fick du svar på din fråga?