Njorda tillhandahåller inte rådgivning utan är en analystjänst där du får en sammanställning och verktyg för att själv fatta beslut. Därmed omfattas inte tjänsten av Finansinspektionens krav på tillstånd för rådgivning. 

T.ex: Vi visar det samlade värdet på alla dina innehav och vilka risker du tar. Men vi ger inga råd om du ska öka eller minska risken genom att köpa eller sälja specifika värdepapper.

Hittade du svaret?