När ett värdepapper är markerat som "utan stöd" betyder det att vi inte känner till det. Det beror oftast på att vi inte har data från våra dataleverantörer för det pappret, vilket också innebär att vi saknar prishistorik för pappret.

För fonder som saknar stöd kommer vi inte kunna visa dig alternativ och de saknas därför i Fondkollen.

Om ett värdepapper inte stöds i Njorda för något eller några av dina innehav kommer vi att meddela dig och visa dessa innehav i listan med Innehav som "utan stöd", samt utesluta dem från riskberäkningar.

Hittade du svaret?