Ibland kan vi sakna eller ha för lite prishistorik för ett instrument. Anledningen till det kan bero på olika saker men de vanligaste orsakerna är att en fond har mindre än ett års historik, att en aktie nyligen har blivit noterad eller att ett värdepapper är på en marknad som inte täcks av våra dataleverantörer.

Det vi gör i dessa fall är att anta att instrumentet kommer bete sig som liknande instrument på samma marknader. Detta är en grov approximation, men i de allra flesta fall är approximationen bättre än att inte ta med instrumentet i beräkningar alls.

Effekten är att vissa beräkningar, främst de som har med risk att göra, får lägre noggrannhet till dess att vi kunnat lägga till mer data om instrumentet.

Hittade du svaret?